Spółka Red Rubin Sp. z o.o.


z siedzibą w Warszawie al. Jana Pawła II 82/039
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS 0000250864,

 

FORMY KONTAKTU

Pisemnie na adres:
Red Rubin Sp. z o.o.
ul. Spalinowa 13,

04-058 Warszawa

Telefonicznie pod numerem:
+48 504 342 474 

Za pomocą poczty elektronicznej na adres:

Sklep internetowy

kontakt@mintydot.pl


REKLAMACJE

kontakt@mintydot.pl


Marketing, Reklama


kontakt@mintydot.pl