Spółka Q Diamonds Sp. z o.o.


z siedzibą w Warszawie przy ul. Spalinowej 13,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS 0000282735,

 

FORMY KONTAKTU

Pisemnie na adres:
Q Diamonds Sp. z o.o.
ul. Spalinowa 13,

04-058 Warszawa

Telefonicznie pod numerem:
+48 504 342 474 

Za pomocą poczty elektronicznej na adres:

Sklep internetowy

kontakt@mintydot.pl


REKLAMACJE

kontakt@mintydot.pl


Marketing, Reklama


k.malaczek@redrubin.pl