Regulamin

 

Postanowienia wstępne

1. Poniższy tekst stanowi regulamin i określa zasady korzystania ze strony internetowej www.mintydot.pl oraz wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem tej strony. Regulamin nie stosuje się do towarów Minty dot zakupionych w innym trybie niż przy pomocy strony internetowej.
2. Strona internetowa www.mintydot.pl jest prowadzona przez: Q DIAMONDS Sp. z o. o.
ul. Spalinowa 13
04-058 Warszawa
Nip: 527 25 49 553
Regon: 141 052 298
Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Są Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, pod numerem KRS 0000282735.
3. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja postanowień Regulaminu oraz rejestracja poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zamieszczonego na stronie sklepu Minty dot lub poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych, umożliwiających realizację zamówienia.
4. Klientem sklepu może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
5. Dane osobowe podane przez Użytkownika są przetwarzane w bazie Sprzedającego na warunkach określonych w Polityce prywatności niniejszego Regulaminu. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego oraz potwierdzenie jego przyjęcia do realizacji przez Sprzedającego. Prosimy o rozważne dokonywanie zamówień.
7. Aktualne ceny Towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.
8. Do cen sprzedaży Towarów, które są przeznaczone do wysyłki, Minty dot dolicza koszt dostarczenia towaru do Kupującego, zgodnie z cennikiem podanym na stronie sklepu oraz o którym Kupujący jest informowany w trakcie składania zamówienia.
9. Klient może skorzystać tylko z jednej promocji chyba, że regulamin promocji wyraźnie przewiduje możliwość łącznego korzystania z kilku promocji. (Promocja czyli każde korzystniejsze od standardowych w sklepie internetowym Q DIAMONDS warunki sprzedaży).
10. Wszelkie informacje na temat sklepu można uzyskać poprzez wysłanie zapytania na adres kontakt@mintydot.pl.

Składanie zamówień

11. Sklep internetowy Minty dot prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
12. Zamieszczone na stronach sklepu informacje o towarach są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 w związku z art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego. Klient wypełniając formularz zamówienia, składa ofertę kupna określonego towaru oferowanego przez Sklep.
13. Klient wypełniając formularz zamówienia oraz wysyłając potwierdzenie zamówienia pocztą elektroniczną do Minty dot składa ofertę kupna towaru w rozumieniu kodeksu cywilnego. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma, na wskazany w formularzu adres e-mail, potwierdzenie złożenia zamówienia, które nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty.
14. Potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży ze strony Sklepu jest wysłanie informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji. Jeżeli Sklep nie wyśle w terminie 14 dni na adres e-mail wskazany przez Klienta potwierdzenia realizacji zamówienia, wówczas oferta wygasa.
15. Sklep internetowy Minty dot zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia.
16. Zakupu w sklepie internetowym można dokonać po wykonaniu poniższych czynności:
- zalogowaniu się lub wypełnieniu formularz z danymi w przypadku zakupu bez logowania,
- prawidłowym wypełnieniu formularza zamówienia na stronie www.mintydot.pl,
- zaakceptowaniu Regulaminu sklepu Minty dot
- przesłaniu formularza za pomocą serwisu do Minty dot
17. Klient zobowiązany jest wypełnić formularz prawidłowo, to jest uzupełniając wszystkie rubryki oraz podając dane zgodne ze stanem rzeczywistym.
18. Klient może składać zamówienie całodobowo.
19. Klient związany jest ofertą zawartą w zamówieniu przez 14 dni od daty otrzymania potwierdzenia złożenia oferty do Minty dot.
20. Minty dot dokłada wszelkich starań, aby wygląd prezentowanych towarów nie odbiegał znacząco od rzeczywistości. Prezentowane zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii w sklepie www.mintydot.pl mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych produktów – różnice te (np. kolor towaru, proporcje towaru, wielkość itp.), wynikają z ustawień sprzętu komputerowego. Wszystkie zdjęcia produktów mają charakter informacyjny i dodatkowo posiadają opisy prezentowanej biżuterii. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z obsługą Sklepu kontakt@mintydot.pl

Przyjmowanie zamówień

21. Po wysłaniu zamówienia, Klient otrzymuje potwierdzenie wysłania zamówienia.
22. Realizacja zamówienia następuje po wpłynięciu należności na konto Sklepu.
23. Zamówienie nie jest realizowane, jeżeli zapłata nie została uiszczona.
24. Jeżeli zamówienie nie zostało opłacone w ciągu 14 dni od daty wysłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep, zamówienie jest anulowane.
25. Minty dot zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających jego wątpliwości, w których formularz nie został wypełniony lub został nieprawidłowo wypełniony, których wykonanie stało się niemożliwe wskutek niedostępności towarów.

Zmiany i rezygnacja z zamówienia 

26. Realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu płatności za zamówienie.
27. Minty dot zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w razie braku możliwości jego realizacji. Dotyczy to zamówień na towary, które nie są dostępne lub towary promocyjne. Promocja obejmuje wyłącznie ograniczoną liczbę towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności zamówień.
28. Klient po złożeniu zamówienia otrzymuje wiadomość z podsumowaniem zamówienia pocztą elektroniczną na adres wskazany w zamówieniu.
29. Klient może wycofać lub zmodyfikować złożone zamówienie, do chwili wysyłki i realizacji zamówienia, pocztą elektroniczną na adres kontakt@mintydot.pl.
30. Nie można dokonać anulowania zamówionego produktu w chwili kiedy produkt został już wysłany. W takiej sytuacji Klientowi zawsze przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
31. Strony zgodnie wyłączają możliwość zmiany lub cofnięcia zamówienia przez Klienta w przypadku towarów wykonywanych na indywidualne zamówienie (zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”).

Termin realizacji

32. Zamówienie jest realizowane w ciągu 5 dni roboczych od daty zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym właściciela sklepu oraz po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji prze Sklep.
33. Termin dostawy to czas potrzebny na skompletowanie zamówienia (5 dni roboczych), który należy powiększyć o czas dostawy. Jeżeli Klient złożył jednocześnie kilka zamówień na towary o różnym czasie wykonania, zostaną one wysłane łącznie po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
34. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument potwierdzający transakcję w postaci paragonu lub faktury VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zwyczajowo dokument jest wystawiony w dniu wysłania towaru.

Płatności

35. Płatność za towar następuje po potwierdzeniu przez Zamawiającego zamówienia za pomocą serwisu płatniczego e-Service (karta kredytowa lub przelew) lub w dogodnym dla Klienta terminie, nie później jednak niż 14 dni po dokonaniu zamówienia (przelew).
36. Płatność za zamówienie następuje „z góry” – to znaczy zamówienie jest wysyłane w ciągu 5 dni od daty zaksięgowania wpłaty na koncie sklepu.
37. Płatności można dokonać:
a. za pomocą przelewu na konto:
- rachunek w PLN: 57 1750 0009 0000 0000 0936 5389
- rachunek bankowy w EURO: 98 1750 0009 0000 0000 0936 5427
- rachunek bankowy w USD: 29 1750 0009 0000 0000 0936 5408
b. za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu – aplikacja dostępna na stronie Sklepu.
Brak zapłaty za zamówiony towar w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia.
38. Do zamówień poniżej 500 PLN doliczany jest dodatkowy koszt wysyłki.

Wysyłka towaru

39. Minty dot doręcza zamówiony towar przesyłką kurierską lub za pomocą Poczty Polskiej. Przesyłka jest doręczana za pośrednictwem Kuriera wskazanego przez Minty dot.
40. Do zamówień poniżej 500 PLN doliczany jest dodatkowy koszt wysyłki zgodnie z cennikiem na stronie Sklepu.
41. W momencie odebrania przesyłki Klient jest zobowiązany przed przyjęciem przesyłki, w obecności kuriera:
- sprawdzić czy opakowanie nie jest naruszone,
- nienaruszoną przesyłką otworzyć i sprawdzić czy zawartość nie jest uszkodzona,
42. W przypadku gdy opakowanie jest naruszone, zawartość przesyłki nie jest zgodna z zamówieniem lub towar jest uszkodzony Klient powinien odmówić odbioru towaru, spisać protokół w obecności kuriera i skontaktować się z Minty dot. Protokół taki jest podstawą do uznania reklamacji co do niezgodności towaru z umową.
43. Klient w momencie pokwitowania odbioru przesyłki bierze na siebie odpowiedzialność za możliwą utratę lub uszkodzenie towaru.
44. Wszystkie koszty związane z wysyłką na terenie Polski powyżej 500 zł pokrywa Minty dot.
45. Koszty przesyłek zagranicznych wyceniane są indywidualnie. Wszystkie koszty pokrywa Klient bez względu na cenę zakupionego towaru.
46. Przesyłki zagraniczne realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
47. W przypadku realizacji zamówienia poza granicami Unii Europejskiej, Klient musi się liczyć z dodatkowymi kosztami w postaci cła, które jest uzależnione od przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach. Sklep Minty dot nie ma wpływu na wysokość opłaty celnej. Opłata celna pobierana jest bezpośrednio od Klienta w chwili dostarczenia przesyłki.

Zwrot zamówionego towaru

48. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient, będący osobą fizyczną, który dokonał zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, może w terminie 14 dni bez podania przyczyny odstąpić od umowy i tym samym zrezygnować z produktów zakupionych w sklepie Minty dot składając oświadczenie na piśmie (druk Oświadczenia dostępny tu).
49. Zwracany w powyższym trybie produkt zostanie przyjęty przez Minty dot tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu (chyba, że zmiana lub uszkodzenie było konieczne w granicach zwykłego zarządu), z kompletną jego zawartością (produkt, metka, faktura lub paragon fiskalny, itp.), oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania, przeróbek itp.
50. Data wysłania zwrotu nie może przekroczyć 14 dni od daty doręczenia towaru Klientowi.
51. Termin 14 dniowy, w którym klient może odstąpić od umowy, liczy się od dnia potwierdzenia otrzymania przesyłki.
52. Zwrot świadczeń dla Klienta nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Q Diamonds sp. z o.o. zwróci również koszty przesyłki, zgodnie z oferowanymi podstawowymi stawkami. Zgodnie z przepisami różnicę pomiędzy podstawowym kosztem przesyłki (najniższym), a wybranym na życzenie Klienta, ponosi Klient.
53. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach towarów o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, np. opatrzonych grawerem, wykonanych na szczególne zamówienie czyli o niestandardowych wzorach lub sprowadzonych na zamówienie.
54. Koszt zwrotnego przesłania towaru pokrywa Klient.
55. W przypadku prawidłowego odstąpienia od umowy, zapłacona przez Klienta kwota zostanie przelana na konto Klienta podane w oświadczeniu w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania przez sklep przesyłki zwrotnej, z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
56. W przypadku biżuterii z kamieniami szlachetnymi lub perłami, przyjęcie zwrotu towaru musi być poprzedzone analizą przeprowadzoną przez rzeczoznawcę – gemmologa i jego pozytywną opinią.
57. Jeżeli Klient dokonuje zwrotu Towarów, do których zwrotu nie jest uprawniony lub które nie znajdują się w stanie niezmienionym lub bez opłacenia przesyłki lub w inny sposób nie spełni wymogów skutecznego odstąpienia od umowy, Minty dot zastrzega sobie prawo do odrzucenia zwrotu Towarów i odmowy zwrotu ceny lub do obciążenia użytkownika uzasadnionymi kosztami w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy.
58. Zwrot towaru powinien nastąpić w sposób zapewniający jego bezpieczne dotarcie do sklepu.
59. Minty dot oświadcza, iż nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

Reklamacje

60. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność zakupionego w Sklepie towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.).
61. Zgłoszenie reklamacji, należy wysłać do siedziby firmy na adres:
Q DIAMONDS Sp. z o. o.
ul. Spalinowa 13
04-058 Warszawa
z dopiskiem: REKLAMACJA - sklep internetowy.
62. Do przesyłki reklamacyjnej należy dołączyć oryginał paragonu lub faktury oraz wypełniony formularz reklamacji (dostępny tu) lub inny formularz/pismo zawierające podstawowe dane: imię i nazwisko, adres do korespondencji, opis przedmiotu, opis wady lub niezgodności z umową oraz reklamowany przedmiot.
63. Dostarczenie towaru do siedziby firmy, odbywa się zawsze na koszt Klienta.
64. W terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktu Sprzedawcy, Klient otrzyma odpowiedź na zgłoszoną reklamację.
65. W ramach reklamacji Klient w pierwszej kolejności ma prawo żądać nieodpłatnej naprawy. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa Sklep wymieni towar na nowy. Jeżeli Sklep nie posiada identycznego modelu zaproponuje Klientowi wymianę na inny towar lub zwrot pieniędzy.
66. W przypadku stwierdzenia wad wynikających z winy producenta, produkt zostanie naprawiony i odesłany Klientowi na koszt sklepu.
67. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27.07.2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego Dz. U. Nr 141 poz. 1176 nie stanowią niezgodności towaru z umową m.in.:
- wady jawne, widoczne w dniu zakupu, o których kupujący wiedział lub oceniając rozsądnie powinien wiedzieć,
- uszkodzenia mechaniczne (wgniecenia, otarcia, deformacje) powstałe z przyczyn niezależnych od sprzedawcy,
- odbarwienia oraz uszkodzenia powstałe poprzez niewłaściwe użytkowanie lub konserwacje,
- naturalne zużycie towaru w wyniku korzystania zgodnie z przeznaczeniem (zwłaszcza biżuterii rodowanej, platerowanej lub satynowej).
68. W razie stwierdzenia uszkodzeń, za które Minty dot nie ponosi odpowiedzialności (uszkodzenia wynikające z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczenia mechaniczne, zerwanie, zarysowania oraz wygięcia pierwotnego kształtu biżuterii), Minty dot skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o ewentualnych kosztach naprawy.
69. Minty dot nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie dokonywanym na zlecenie Klienta.

Gwarancja Jakości Minty dot

70. Niezależnie od przepisów dotyczących sprzedaży detalicznej – Ustawa z Dnia 27 lipca 2002 r., o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, Dz. U. Nr 141, poz. 1176, ze zm., Minty dot oferuje swoim Klientom Gwarancję Jakości.
71. Gwarancja Jakości obowiązuje przez okres 6 miesięcy i obejmuje następujące czynności: odświeżenie biżuterii, zmianę rozmiaru (o ile jest to możliwe technicznie), lutowanie zerwanego łańcuszka, bransolety, naszyjnika (o ile jest to możliwe technicznie).
72. Odpowiedzialność za zgodność towaru z umową ( w rozumieniu przepisów prawa) nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych: zerwania, wgniecenia, zdeformowania, zarysowania, odkształcenia, pęknięcia itp.
73. Gwarancja Jakości jak również odpowiedzialność za zgodność towaru z umową ( w rozumieniu przepisów prawa) nie dotyczą wypadnięcia lub uszkodzenia kamienia o ile powstały one w wyniku działań sił zewnętrznych i uszkodzeń mechanicznych.
74. Gwarancją Jakości nie są objęte: szkło, kauczuk, elementy skórzane, elementy emaliowane, sznurki jedwabne, syntetyczne, i bawełniane, gumki.
75. Warunkiem przyjęcia reklamacji lub skorzystania z Gwarancji Jakości Minty dot jest przedstawienie pełnej dokumentacji zakupionego przedmiotu, a zwłaszcza Dowodu zakupu/gwarancji z opisem, wagą, ceną i kodem producenckim.
76. Firma Minty dot podejmuje ostateczną decyzję dotyczącą kwalifikacji uszkodzenia i pozytywnego lub negatywnego rozpatrzenia reklamacji.
77. Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji w ciągu 14 dni od poinformowania klienta o decyzji. Odwołanie powinno być w formie pisemnej.
78. W przypadku uszkodzenia mechanicznego lub po wygaśnięciu przysługujących praw wynikających z mocy ustawy oraz powyższej gwarancji, Minty dot może podjąć się odpłatnej naprawy, o ile jest to możliwe technicznie.
79. Minty dot zastrzega sobie prawo odmowy naprawienia przedmiotu po terminie wynikającym z przepisów prawa i Gwarancji Jakości oraz przy uszkodzeniach mechanicznych.
80. Dostarczenie towaru objętego Gwarancją Jakości Minty dot do siedziby firmy oraz jej odbiór, odbywa się zawsze na koszt Klienta.

Ochrona danych osobowych

81. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest:
Q DIAMONDS Sp. z o. o.
ul. Spalinowa 13
04-058 Warszawa
Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Są Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, pod numerem KRS 0000282735.
82. Sklep przetwarza dane osobowe Klientów, niezbędne do prawidłowej realizacji zamówień i umów, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe Klientów są przetwarzane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
83. Klient składając zamówienie i dokonując rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu zamówienia, sprzedaży, obsługi posprzedażowej oraz w przypadku zgody Klienta również na wykorzystanie danych w celach promocyjnych – wysyłka newslettera.
84. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich aktualizowania oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
85. Klient oświadcza, że dobrowolnie podaje swoje dane.
86. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji związanych z ofertą firmy i jej działalnością na adres e-mail.

Postanowienia końcowe

87. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2014
88. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Klientom na stronie internetowej www.mintydot.pl.
89. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
90. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej www.mintydot.pl, przy czym zmiana nie dotyczy zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu, które realizowane są na dotychczasowych warunkach.
91. O każdej zmianie regulaminu Sprzedawca powiadomi klientów poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej www.mintydot.pl. Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie zostaną zawiadomieni o zmianie regulaminu oraz możliwości jego akceptacji przy pierwszym logowaniu w Sklepie, licząc od chwili wejścia w życie nowego regulaminu. Odmowa akceptacji regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
92. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się przepisy prawa polskiego, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.
93. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności kodeks cywilny, ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego i ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
94. Spory powstałe na tle stosowania niniejszego regulaminu oraz treści i wykonania łączących je umów sprzedaży rozstrzygane będą przez Sąd powszechny.
95. Wszelkie uwagi odnoszące się do funkcjonowania sklepu, prezentacji i wiarygodności danych, lub stwierdzonych nieprawidłowości, prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: kontakt@mintydot.pl.