Szukaj

Wymiana i zwroty

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy.

Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14-dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Termin 14-dniowy obowiązuje tylko w przypadku zakupów zrobionych w sklepie internetowym.

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Termin 14-dniowy obowiązuje tylko w przypadku zakupów zrobionych w sklepie internetowym.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Red Rubin Sp. z o.o., Spalinowa 13, 04-058 Warszawa, kontakt@mintydot.pl, Telefon: 504342474) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (dostępny tu), jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu zakupionego produktu lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam przedmiot zwrotu na adres Minty dot,  Spalinowa 13, 04-058 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo przedmiot zwrotu przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Reklamacje i zwroty

  • Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, z tytułu rękojmi, za niezgodność zakupionego w Sklepie towaru w zakresie określonym w ustawie kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa
  • Zgłoszenie reklamacji lub zwrot zakupionego towaru należy wysłać do siedziby firmy na adres

MINTY DOT

ul. Spalinowa 13

04-058 Warszawa 

z dopiskiem: 

REKLAMACJA - sklep internetowy lub ZWROT - sklep internetowy

  • Do przesyłki reklamacyjnej prosimy dołączyć oryginał paragonu lub faktury oraz wypełniony formularz reklamacji (dostępny tu) lub inny formularz/pismo zawierające podstawowe dane: imię i nazwisko, adres do korespondencji, opis przedmiotu, opis wady lub niezgodności z umową oraz reklamowany przedmiot.
  • Klient może również reklamować produkty w sklepie Minty dot na terenie kraju.
  • W terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktu Sprzedawcy, Klient otrzyma odpowiedź na zgłoszoną reklamację.
  • W ramach reklamacji Klient ma prawo żądać nieodpłatnej naprawy lub wymiany towaru na nowy, ewentualnie zwrotu pieniędzy.
  • W przypadku stwierdzenia wad wynikających z winy producenta produkt zostanie naprawiony i odesłany Klientowi na koszt sklepu.
  • W razie stwierdzenia uszkodzeń, za które Minty dot nie ponosi odpowiedzialności (uszkodzenia, wynikające z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczenia mechaniczne, zerwanie, zarysowania oraz wygięcia pierwotnego kształtu biżuterii), Minty dot skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o ewentualnych kosztach naprawy.
  • Minty dot nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie dokonywanym na zlecenie Klienta.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj